Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Experimentella modeller för studier av näthinnan pigmentepitel fysiologi och patofysiologi
 

Experimentella modeller för studier av näthinnan pigmentepitel fysiologi och patofysiologi

Article doi: 10.3791/2032
November 6th, 2010

Summary November 6th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi erbjuder en reproducerbar metod för odling konfluenta monolager av mänskliga foster näthinnans pigment epitelceller (hfRPE) celler som uppvisar morfologi, fysiologi, polaritet, och protein och gen mönster uttryck av vuxna infödda vävnad. Detta arbete har utvidgats till en djurmodell av flera ögonsjukdomar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter