Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Free Access.

Bedömning av ultraljud vocalizations Under Drug Self-råttor
 
Click here for the English version

Bedömning av ultraljud vocalizations Under Drug Self-råttor

Article DOI: 10.3791/2041
July 22nd, 2010

Chapters

Summary July 22nd, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Drug egen administration och ultraljud vocalizations (USV) används som beteendemässiga bedömningar i djurförsök, men sällan i kombination. Syftet med denna artikel är att beskriva fördelarna med inspelning USVs när läkemedlet självstyre förfaranden för att bedöma känslomässiga reaktioner på läkemedel erfarenhet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter