Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Identifiera oreglerad Gener som framkallas av Kaposis sarkom-associerat herpesvirus (KSHV)
 

Identifiera oreglerad Gener som framkallas av Kaposis sarkom-associerat herpesvirus (KSHV)

Article doi: 10.3791/2078
September 14th, 2010

Summary September 14th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Värdcellens faktorer spelar en avgörande roll i skapandet och upprätthållandet av Kaposis sarkom (KS). Vi kontur metoder för att identifiera faktorer värdcellen ändras hos KSHV-infekterade DMVEC celler, och i KS tumörvävnad. Cellulära gener förändras av viruset kommer att fungera som potentiella mål (ar) för nya behandlingar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter