Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Making Sense of Listening
 
Click here for the English version

Making Sense of Listening: IMAP testbatteri

Article doi: 10.3791/2139
October 11th, 2010

Summary October 11th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett test batteri (IMAP) för att utföra en fördjupad bedömning av hörsel-och kognitiva förmågor som bidrar till förmåga att lyssna beskrivs. Det går snabbt att administrera, barnvänlig och fri från språkliga förvirrar. Stimulus generering och protokoll styrs via en mjukvaruplattform (IHR-STAR) för att säkerställa upprepningsbara förfaranden.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter