Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Generering av RNA / DNA-hybrider i Genomiskt DNA genom omvandling med hjälp av RNA-innehållande oligonukleotider
 
Click here for the English version

Generering av RNA / DNA-hybrider i Genomiskt DNA genom omvandling med hjälp av RNA-innehållande oligonukleotider

Article DOI: 10.3791/2152
November 24th, 2010

Chapters

Summary November 24th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta arbete visar hur man bildar en RNA / DNA-hybrid på kromosomnivå och avslöjar överföring av genetisk information från RNA till DNA i jästceller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter