Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Operant Sensation Seeking in musen
 
Click here for the English version

Operant Sensation Seeking in musen

Article DOI: 10.3791/2292
November 10th, 2010

Chapters

Summary November 10th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I detta protokoll beskriver vi en metod för operant inlärning med hjälp av sensoriska stimuli som en förstärkning i musen. Den kräver ingen tidigare utbildning eller mat begränsning, och det gör att studera motiverade beteende utan att använda en farmakologisk eller fysisk förstärkare såsom mat.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter