Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Free Access.

Bronkial Thermoplasty
 

Bronkial Thermoplasty: ett nytt terapeutiskt förhållningssätt till svår astma

Article doi: 10.3791/2428
November 4th, 2010 Usage Statistics

Summary November 4th, 2010

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bronkial thermoplasty är en icke-medicinska förfarande för svår ihållande astma som ger värmeenergi till luftvägarna väggen i ett exakt kontrollerat sätt att minska onödig luftvägarnas glatta muskulatur. Att minska luftvägarnas glatta muskulatur minskar förmågan i luftvägarna drar ihop sig och därmed minska frekvensen av astmaattacker.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter