Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Brain Imaging Utredning av Memory-ökad påverkan av Emotion
 
Click here for the English version

Brain Imaging Utredning av Memory-ökad påverkan av Emotion

Article DOI: 10.3791/2433
May 4th, 2011

Chapters

Summary May 4th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll som använder funktionell magnetisk resonanstomografi att undersöka neurala korrelat till minnet som förbättrar effekten av känslor. Detta protokoll möjliggör identifiering av hjärnans aktivitet specifikt kopplade till minne-relaterade bearbetning, i motsats till mer allmänna perceptuella behandling, och kan användas med friska och kliniska populationer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter