Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Brain Imaging Gransking av svekke Effekt av Emotion på Cognition
 

Brain Imaging Gransking av svekke Effekt av Emotion på Cognition

Article doi: 10.3791/2434
February 1st, 2012

Summary February 1st, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterer en protokoll som tillater undersøkelse av nevrale mekanismer medierende den ødeleggende virkningen av følelser på kognisjon, ved hjelp av funksjonell magnetisk resonans imaging. Denne protokollen kan brukes med både friske og klinisk deltakere.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter