Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Bedömning av social interaktion Beteenden
 
Click here for the English version

Bedömning av social interaktion Beteenden

Article DOI: 10.3791/2473
February 25th, 2011

Chapters

Summary February 25th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi ett detaljerat protokoll för granskning av samvaro i möss med hjälp av Crawley är sällskaplighet och preferens för sociala nyhetsgranskning. Vi beskriver fördelarna och möjliga tillämpningar för detta förfarande, inklusive kritiska detaljer viktigt för korrekt tolkning av resultaten.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter