Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Övervakning dynamiska förändringar i mitokondriernas kalciumnivåer under apoptos Använda en genetiskt kodade Kalcium Sensor
 
Click here for the English version

Övervakning dynamiska förändringar i mitokondriernas kalciumnivåer under apoptos Använda en genetiskt kodade Kalcium Sensor

Article DOI: 10.3791/2579
April 1st, 2011

Chapters

Summary April 1st, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver en metod för realtids mätning av mitokondrie-kalcium flöden av fluorescerande avbildning. Metoden utnyttjar ett cirkulärt permuteras YFP-baserade dubbla excitation ratiometrisk kalcium sensor (ratiometrisk pericam-mt) selektivt uttrycks i mitokondrierna.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter