Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

iCLIP - transkriptom hela Kartläggning av protein-RNA interaktioner med individuella Nukleotid Upplösning
 
Click here for the English version

iCLIP - transkriptom hela Kartläggning av protein-RNA interaktioner med individuella Nukleotid Upplösning

Article DOI: 10.3791/2638
April 30th, 2011

Chapters

Summary April 30th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den rumsliga arrangemang av RNA-bindande proteiner på en utskrift är en viktig faktor för post-transkriptionell reglering. Därför utvecklade vi individuella nukleotida crosslinking upplösning UV och immunoprecipitation (iCLIP) som ger en exakt genomet hela kartläggning av bindningar på ett RNA-bindande protein.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter