Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Dra blod från råttor genom ytlig ven och från hjärtat
 
Click here for the English version

Dra blod från råttor genom ytlig ven och från hjärtat

Article DOI: 10.3791/266
August 23rd, 2007

Chapters

Summary August 23rd, 2007

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Blod drar är nödvändiga i ett stort antal studier, till exempel för att studera farmakokinetiken profil av en förening. Här visar vi hur man drar blod från råttor med hjälp av två tekniker: blod dra av ytlig ven eller från hjärtat.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter