Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Kännetecknar Bakteriell Flyktiga använda Sekundär elektrospray Spectrometry jonisation (Sesi-MS)
 
Click here for the English version

Kännetecknar Bakteriell Flyktiga använda Sekundär elektrospray Spectrometry jonisation (Sesi-MS)

Article DOI: 10.3791/2664
June 8th, 2011

Chapters

Summary June 8th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Sekundär elektrospray jonisering masspektrometri (Sesi-MS) möjliggör detektion av flyktiga organiska ämnen (VOC) utan behov av några prov förbehandling. Detta protokoll innehåller instruktioner för att snabbt (inom minuter) karaktärisering av bakteriellt VOC med Sesi-MS.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter