Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Generering av neuronala stamceller från kasserade mänskliga foster Bark-Tissue
 
Click here for the English version

Generering av neuronala stamceller från kasserade mänskliga foster Bark-Tissue

Article DOI: 10.3791/2681
May 25th, 2011

Chapters

Summary May 25th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En enkel och tillförlitlig metod för isolering och odling av neurala stamceller från kasserade mänskliga foster kortikal vävnad beskrivs. Kulturer från kända mänskliga neurologiska sjukdomar kan användas för karakterisering av patologiska cellulära och molekylära processer, samt ge en plattform för att bedöma farmakologiska effekt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter