Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Optimerade protokoll för effektiv Transfektion av dendritiska celler utan cellmognaden
 
Click here for the English version

Optimerade protokoll för effektiv Transfektion av dendritiska celler utan cellmognaden

Article DOI: 10.3791/2766
July 8th, 2011

Chapters

Summary July 8th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar våra optimerade hög genomströmning nucleofection protokoll som ett effektivt sätt att transfecting primära humana monocyt-härledda dendritiska celler med antingen plasmid DNA eller siRNA utan att orsaka cellmognaden. Vi ger ytterligare bevis för framgångsrik siRNA tysta riktade genen Rig-i på både mRNA-och proteinnivåer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter