Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Free Access.

Diagnos av Ecto-och endoparasiter i laboratorium råttor och möss
 
Click here for the English version

Diagnos av Ecto-och endoparasiter i laboratorium råttor och möss

Article DOI: 10.3791/2767
September 6th, 2011

Chapters

Summary September 6th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I artikeln beskrivs olika förfaranden för screening råttor och möss att upptäcka endo-eller ectoparasitism. Flera diagnostiska analyser kommer att demonstreras, både för dem lämpliga för användning av levande djur och de som används efter avlivning av djuret. Fotografier till stöd i identifiering av råtta och mus parasiter kommer att ingå.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter