Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Upptäckt av Neuritic plack i Alzheimers sjukdom musmodell
 
Click here for the English version

Upptäckt av Neuritic plack i Alzheimers sjukdom musmodell

Article DOI: 10.3791/2831
July 26th, 2011

Chapters

Summary July 26th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En av de patologiska egenskaperna hos AD är bildandet av protein Amyloid β positiva neuritic plack. I detta protokoll beskriver vi två metoder för att upptäcka neuritic plack i transgena möss AD modell: immunhistokemisk detektion med hjälp av ABC-och DAB-metoden och fluorescerande upptäckt med hjälp av thioflavin S färgningsmetod.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter