Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Målinriktad träning av Ultrasonic vocalizations i Aged och Parkinsons Råttor
 
Click here for the English version

Målinriktad träning av Ultrasonic vocalizations i Aged och Parkinsons Råttor

Article DOI: 10.3791/2835
August 8th, 2011

Chapters

Summary August 8th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Voice sjukdomar försvagande i åldrande och Parkinsons sjukdom. Ultraljudet vocalizations av råttor, som också påverkas av dessa förhållanden kan användas för att studera dessa röststörningar, deras neurala substrat, och den typ av funktionell återhämtning med beteendeproblem intervention.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter