Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Brug af menneskelige perivaskulær stamceller til Bone Regeneration
 
Click here for the English version

Brug af menneskelige perivaskulær stamceller til Bone Regeneration

Article doi: 10.3791/2952
May 25th, 2012

Summary May 25th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Humane perivaskulære stamceller (PSC) er en hidtil ukendt stamcelle klasse for knoglevæv regenerering lignende mesenchymale stamceller (MSC'er). PSC kan isoleres ved FACS (fluorescens-aktiveret cellesortering) fra adipøst væv udtages under standardbetingelser fedtsugning procedurer, kombineres derefter med en osteoinducerende stillads for at nå knogledannelse

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter