Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Användning av mänskliga perivaskulär stamceller för benuppbyggnad
 
Click here for the English version

Användning av mänskliga perivaskulär stamceller för benuppbyggnad

Article doi: 10.3791/2952
May 25th, 2012

Summary May 25th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mänskliga perivaskulära stamceller (PSC) är en ny stamcell klass för skelett vävnadsregenerering liknar mesenkymala stamceller (MSC). PSC kan isoleras genom FACS (fluorescensaktiverad cellsortering) från fettvävnad anskaffas under normal fettsugning förfaranden, kombinerades sedan med ett osteoinduktivt byggnadsställning för att uppnå benbildning

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter