Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Diagnostiska obduktion och Selected Tissue och Provtagning på råttor och möss
 
Click here for the English version

Diagnostiska obduktion och Selected Tissue och Provtagning på råttor och möss

Article DOI: 10.3791/2966
August 7th, 2011

Chapters

Summary August 7th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den här artikeln beskriver förfaranden för utförande av en grundläggande obduktion undersökning av en mus eller råtta, och insamlingen av grundläggande organ, liksom mer utmanande typer prov från för histologisk, mikrobiologiska, och PCR utvärdering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter