Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Haptisk / Grafisk Rehabilitering
 
Click here for the English version

Haptisk / Grafisk Rehabilitering: Att integrera en robot i en virtuell miljö Bibliotek och tillämpa den på Stroke Terapi

Article doi: 10.3791/3007
August 8th, 2011

Summary August 8th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Nyligen har en stor mängd möjligheter kommer tillgängliga för människa-robot interaktiva system. I denna uppsats redogör vi för integration av en ny robot enhet med öppen källkod som snabbt kan möjliggöra ett bibliotek med interaktiva funktioner. Redogör vi sedan en klinisk applikation för en Neurorehabilitation ansökan.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter