Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kanylering av Mouse submandibular spottkörteln via Whartons Duct
 
Click here for the English version

Kanylering av Mouse submandibular spottkörteln via Whartons Duct

Article DOI: 10.3791/3074 05:18 min
May 14th, 2011

Chapters

Summary May 14th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett protokoll för kanylering av musen submandibular spottkörteln via Whartons kanalen beskrivs. För det här experimentet är trypan blå lösning som används som en färgare för att visa hur denna teknik på ett effektivt sätt levererar infusioner i riktade körtel, och att föreslå tillförlitligheten av denna nya strategi som en möjlig klinisk läkemedelsutveckling / cellterapi för regenerering av spottkörtlarna.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter