Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

In vivo Lever endocytose Etterfulgt av Rensing av leverceller av leveren Perfusjons
 
Click here for the English version

In vivo Lever endocytose Etterfulgt av Rensing av leverceller av leveren Perfusjons

Article DOI: 10.3791/3138
November 10th, 2011

Chapters

Summary November 10th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Studiet av leveren sinusformet endotelceller (sek) må utføres med primære celler hentet fra dyret som noen cellelinjer eksisterer. Denne metoden er avhengig av leveren fordøyelsen og differensial sentrifugering for SEC rensing for senere dyrking og eksperimentering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter