Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Free Access.

Förpackning HIV-eller FIV-baserade Lentivector Konstrukt Expression och Transduction av VSV-G pseudotypade virala partiklar
 
Click here for the English version

Förpackning HIV-eller FIV-baserade Lentivector Konstrukt Expression och Transduction av VSV-G pseudotypade virala partiklar

Article DOI: 10.3791/3171
April 8th, 2012

Chapters

Summary April 8th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lentivirala expressionsvektorer är de mest effektiva vehiklar för stabilt uttrycker olika effektor-molekyler eller konstruktioner reportergrupper i delande och icke delande däggdjursceller och hela organismer. Här erbjuder vi ett protokoll om hur man paketerar lentivector uttryck konstruktioner i pseudoviral partiklar och att omvandla målceller med hjälp av pseudoviral partiklarna.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter