Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Isolering av CD133 Stem + leverceller för klonal expansion
 
Click here for the English version

Isolering av CD133 Stem + leverceller för klonal expansion

Article DOI: 10.3791/3183
October 10th, 2011

Chapters

Summary October 10th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi isolering av CD133 uttrycker leverstamceller och cancer stamceller från hela murina lever, en process som kräver vävnads matsmältning, celler anrikning och flödescytometri isolering. Vi inkluderar metoder för avancerad enda cell isolering och klonal expansion.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter