Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Lektin-baserade isolering och odling av mus Embryonala Motoneurons
 

Lektin-baserade isolering och odling av mus Embryonala Motoneurons

Article doi: 10.3791/3200
September 15th, 2011 Usage Statistics

Summary September 15th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett alternativt sätt att isolera möss embryonala motoneurons från ryggmärgen beskrivs. Metoden tar hänsyn till det faktum att lektin kan binda till låga affinitet nerve growth factor receptor p75NTR. Denna lektin-baserade preplating ger en reningsanläggning som liknar den som med en specifik antikropp mot p75NTR.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter