Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utvikling av en ensidig-lesioned 6-OHDA mus modell av Parkinsons sykdom
 
Click here for the English version

Utvikling av en ensidig-lesioned 6-OHDA mus modell av Parkinsons sykdom

Article DOI: 10.3791/3234
February 14th, 2012

Chapters

Summary February 14th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En protokoll for å utføre ensidige 6-OHDA lesjoner i mediale forebrain bunten i mus er beskrevet. Denne metoden har lav dødelighet (13,3%) med 89% av de overlevende dyrene viser> 95% tap av striatale banene dopamin og 90,63 ± -4,02% ipsiversive roterende bias mot siden av lesjonen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter