Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Inkapseling van hartspiercellen in een fibrine Hydrogel voor Cardiac Tissue Engineering
 
Click here for the English version

Inkapseling van hartspiercellen in een fibrine Hydrogel voor Cardiac Tissue Engineering

Article doi: 10.3791/3251
September 19th, 2011

Summary September 19th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

We beschrijven de isolatie van neonatale cardiomyocyten en de voorbereiding van de cellen voor inkapseling in fibrine hydrogel constructen voor tissue engineering. We beschrijven methoden voor het analyseren van de weefselmanipulatieproducten myocard na de cultuur periode met inbegrip van actieve kracht die op elektrische stimulatie en levensvatbaarheid van de cellen en immunohistologische vlekken.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter