Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

RNAi Medierad Gene Knockdown och genmodifiering genom mikroinjektion i Necromenic Nematode Pristionchus pacificus
 
Click here for the English version

RNAi Medierad Gene Knockdown och genmodifiering genom mikroinjektion i Necromenic Nematode Pristionchus pacificus

Article DOI: 10.3791/3270
October 16th, 2011

Chapters

Summary October 16th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I modellorganismer kan genmodifiering manipulera genfunktioner medan RNAi kan ÖVERVÄLDIGANDE specifika mRNA transkript 1-2. Detta protokoll syftar till att illustrera de tekniker som behövs för att införa stabilt överförs DNA och övergående dubbelsträngat RNA i necromenic nematoder

Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter