Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En allmän metod för att utvärdera Inkubation av Sackaros Craving på råttor
 
Click here for the English version

En allmän metod för att utvärdera Inkubation av Sackaros Craving på råttor

Article DOI: 10.3791/3335
November 4th, 2011

Chapters

Summary November 4th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Svarar för mat eller droger parade ledtrådar ökar under loppet av en period av avhållsamhet, och detta kan gälla en ökad mottaglighet för återfall beteenden. Här har vi närmare ett förfarande för att utvärdera denna "inkubation av begär" hos råttor som har självadministrerade sackaros.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter