Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Sıçanlarda Sakkaroz Craving Kuluçka değerlendirilmesi için Genel Bir Yöntem
 
Click here for the English version

Sıçanlarda Sakkaroz Craving Kuluçka değerlendirilmesi için Genel Bir Yöntem

Article DOI: 10.3791/3335
November 4th, 2011

Chapters

Summary November 4th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

, Yiyecek ya da ilaç-eşleştirilmiş ipuçları yanıt yoksunluk bir süre boyunca artar ve bu artan bir duyarlılık relaps davranışları ile ilgili olabilir. Burada, kendi kendine uygulanan sakaroz sıçanlarda, bu "özlem inkübasyon" değerlendirmek için ayrıntılı bir işlem.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter