Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Enstaka Läs och Paired End-mRNA-Seq Illumina bibliotek från 10 nanogram Total RNA
 
Click here for the English version

Enstaka Läs och Paired End-mRNA-Seq Illumina bibliotek från 10 nanogram Total RNA

Article DOI: 10.3791/3340
October 27th, 2011

Chapters

Summary October 27th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi en metod för framställning av både enskilda läsa och parade mRNA-Seq slutet Illumina sekvensering bibliotek för genuttryck analys baserad på T7 linjär RNA förstärkning. Detta protokoll kräver endast 10 nanogram att starta totala RNA och genererar mycket konsekvent bibliotek som representerar hela avskrifter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter