Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Biomarkører i en dyremodel for at afsløre Neurale, hæmatologisk, og adfærdsmæssige korrelater til PTSD
 
Click here for the English version

Biomarkører i en dyremodel for at afsløre Neurale, hæmatologisk, og adfærdsmæssige korrelater til PTSD

Article DOI: 10.3791/3361-v 08:29 min October 10th, 2012
October 10th, 2012

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en rotte model af post traumatisk stress disorder (PTSD), som afslører de vedvarende ændringer i neuroendokrine funktion og den forsinkede lang sigt, overdreven frygt respons, der er karakteristiske for PTSD patienter. Dyremodellen og fremgangsmåder beskrevet her kan anvendes til korrelering af biomarkører i hjernekerner, som er mekanistisk, men ikke kan måles i patienter med biomarkører i perifere hvide blodlegemer, som kan.

Tags

Medicin Genetics Physiology Neuroscience Immunology PTSD biomarkør stress angst startle corticosteron dyremodel RNA RT-PCR gen-chip cDNA microarray oligonukleotid microarray amygdala præfrontale cortex hippocampus cingulate cortex hypothalamus hvide blodlegemer
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter