Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Regissert Cellular Self-Assembly å dikte Cell-Avledet Tissue Rings for Biomekaniske Analysis and Tissue Engineering
 
Click here for the English version

Regissert Cellular Self-Assembly å dikte Cell-Avledet Tissue Rings for Biomekaniske Analysis and Tissue Engineering

Article DOI: 10.3791/3366 08:01 min
November 25th, 2011

Chapters

Summary November 25th, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne artikkelen skisserer en allsidig metode for å skape celle-stammer vev ringer av cellulære selv-montering. Glatte muskelceller seeded inn ringformet agarose brønner samlet og kontrakt for å danne robuste tredimensjonale (3D) vev innen 7 dager. Millimeter-skala vev ringene er bidrar til mekanisk testing og fungere som byggesteiner for vev montering.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter