Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

MPI CyberMotion Simulator
 
Click here for the English version

MPI CyberMotion Simulator: Implementatie van een nieuwe Motion Simulator uw zintuigen Pad Integratie Onderzoek in drie dimensies

Article doi: 10.3791/3436
May 10th, 2012

Summary May 10th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Een efficiënte manier om inzicht te krijgen in hoe de mens navigeert zich in drie dimensies wordt beschreven. De methode maakt gebruik van een motie simulator die in staat van bewegende waarnemers op een manier onbereikbaar door traditionele simulatoren. De resultaten bevestigen dat beweging in het horizontale vlak wordt onderschat, terwijl de verticale beweging wordt overschat.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter