Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

MPI CyberMotion Simulator
 
Click here for the English version

MPI CyberMotion Simulator: Implementering af et nyt Motion Simulator til at undersøge multisensoriske Path Integration i tre dimensioner

Article doi: 10.3791/3436
May 10th, 2012

Summary May 10th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En effektiv måde at få indblik i, hvordan mennesker navigerer sig i tre dimensioner er beskrevet. Fremgangsmåden drager fordel af en bevægelse simulator i stand til at bevæge observatører på en måde uopnåelige ved traditionelle simulatorer. Resultaterne bekræfter, at bevægelsen i det vandrette plan er undervurderet, medens vertikal bevægelse overvurderet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter