Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Høyt innhold Screening i nevrodegenerative sykdommer
 
Click here for the English version

Høyt innhold Screening i nevrodegenerative sykdommer

Article DOI: 10.3791/3452
January 6th, 2012

Chapters

Summary January 6th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver en metode som kombinerer automatisert celledyrking med høyt innhold bildebehandling for å visualisere og kvantifisere multiple cellulære prosesser og strukturer i en high-throughput måte. Slike metoder kan hjelpe i den videre funksjonell annotering av genomer samt identifisere sykdom genet nettverk og potensielle narkotika mål.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter