Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Analysere den kinase aktivitet av LRRK2 In vitro
 
Click here for the English version

Analysere den kinase aktivitet av LRRK2 In vitro

Article DOI: 10.3791/3495
January 18th, 2012

Chapters

Summary January 18th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Leucine Rich Gjenta Kinase 2 er en stor multidomain kinase, mutasjoner som er den vanligste genetiske årsaken til Parkinsons sykdom. Analyse av kinase aktiviteten til dette proteinet har vist seg å være et viktig redskap i å forstå biologi og dysfunksjon av dette proteinet. I denne artikkelen

Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter