Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Free Access.

Femoral arteriell och venös Kateterisering för Blodprovstagning, Drug Administration och medvetna Blodtryck och hjärta Mått Rate
 
Click here for the English version

Femoral arteriell och venös Kateterisering för Blodprovstagning, Drug Administration och medvetna Blodtryck och hjärta Mått Rate

Article DOI: 10.3791/3496
January 24th, 2012

Chapters

Summary January 24th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Kronisk kateterisering av blodkärl hos råtta krävs ofta för administration av ämnen, få blodprov under en period eller för direkt medvetna blodtryck mätningar. Lårbenshals arteriell kateter i råtta och motsvarande mätningar av blodtryck hos den medvetna djuret kommer att demonstreras.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter