Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Övervakning proteinadsorption med Solid-state nanopores
 
Click here for the English version

Övervakning proteinadsorption med Solid-state nanopores

Article doi: 10.3791/3560
December 2nd, 2011

Summary December 2nd, 2011

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En metod för att med hjälp av solid-state nanopores att övervaka icke-specifika adsorption av proteiner på en oorganisk yta beskrivs. Metoden använder den resistiva-puls princip gör det möjligt att adsorption ska sonderas i realtid och vid enda molekyl nivå. Eftersom processen med enda protein adsorption är långt från jämvikt, föreslår vi att anställa parallella kedjor av syntetiska nanopores, vilket möjliggör för kvantitativ bestämning av den synbara första ordningens reaktion hastighetskonstant protein adsorption samt och Langmuir adsorption konstant.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter