Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Gene Levering og Transfeksjon i Human kreft i bukspyttkjertelen celler ved hjelp av epidermal vekstfaktorreseptor målrettede Gelatin-Based Engineered Nanovectors
 
Click here for the English version

Gene Levering og Transfeksjon i Human kreft i bukspyttkjertelen celler ved hjelp av epidermal vekstfaktorreseptor målrettede Gelatin-Based Engineered Nanovectors

Article doi: 10.3791/3612
January 4th, 2012

Summary January 4th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Type B gelatin-basert konstruert nanovectors system (Gens) ble utviklet for systemisk genet levering og transfeksjon i behandling av bukspyttkjertelkreft. Ved modifisering med epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR) spesifikke peptid på overflaten av nanparticles, kunne de target på EGFR reseptor og slipp plasmid henhold redusere miljø, slik som høye intracellulære glutation konsentrasjoner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter