Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Konstruera en Kollagen Hydrogel för leverans av Stem Cell-laddad kitosanmikrosfärer
 
Click here for the English version

Konstruera en Kollagen Hydrogel för leverans av Stem Cell-laddad kitosanmikrosfärer

Article DOI: 10.3791/3624
June 1st, 2012

Chapters

Summary June 1st, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En stor hinder i nuvarande stamcellsterapi är att bestämma den mest effektiva metoden för att leverera dessa celler att värdvävnader. Här beskriver vi ett kitosan-baserad leverans metod som är effektiv och enkel i tillvägagångssätt, samtidigt som fett som härrör stamceller för att behålla sin multipotens.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter