Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Undersöka tarminflammation i DSS-inducerad modell av IBD
 

Undersöka tarminflammation i DSS-inducerad modell av IBD

Article doi: 10.3791/3678
February 1st, 2012

Summary February 1st, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Experimentella modeller för inflammatoriska tarmsjukdomar har tillåtit oss att undersöka de komplexa medfödda och adaptiva immunsvaret i samband med patogenes. Använda histologisk scoring, kvantifiering av proinflammatoriska cytokiner och myeloperoxidas aktivitet, kan man börja utvärdera dessa svar ses vid inflammatorisk tarmsjukdom.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter