Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Free Access.

Att avgöra den optimala cytotoxiska aktiviteten hos mänskliga Her2neu specifika CD8 T-celler genom att jämföra Cr51 frisättningsanalysen till xCELLigence System
 

Att avgöra den optimala cytotoxiska aktiviteten hos mänskliga Her2neu specifika CD8 T-celler genom att jämföra Cr51 frisättningsanalysen till xCELLigence System

Article doi: 10.3791/3683
August 8th, 2012

Summary August 8th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den kromfrisättningsanalys, en gemensam analys för att detektera cytotoxisk T-cellaktivitet, har flera begränsningar. Använda antigen-specifika CD8 T-celler och human bröstcancer tumörlinje, SKBR3, i denna artikel, har en impedans ansats undersöktes för förmågan att detektera celldöd.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter