Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

This content is Open Access.

Metoder för intravenös självadministrering i en musmodell
 
Click here for the English version

Metoder för intravenös självadministrering i en musmodell

Article DOI: 10.3791/3739
December 8th, 2012

Chapters

Summary December 8th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den intravenösa självadministrering (IVSA) paradigmet anses vara den gyllene standarden för att undersöka de förstärkande egenskaperna hos läkemedel för missbruk hos gnagare. Detta manuskript beskriver de experimentella procedurer och kirurgiska tekniker som krävs för att få fram tillförlitliga IVSA data. I synnerhet noggrann kateter implantation och underhåll markerat.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter