Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Lateral Diffusion och exocytos av membranproteiner i odlade nervceller utvärderas med hjälp av fluorescens återhämtning och fluorescens-förlust fotoblekning
 
Click here for the English version

Lateral Diffusion och exocytos av membranproteiner i odlade nervceller utvärderas med hjälp av fluorescens återhämtning och fluorescens-förlust fotoblekning

Article DOI: 10.3791/3747
February 29th, 2012

Chapters

Summary February 29th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denna rapport beskriver användningen av levande cell imaging och tekniker photobleach att bestämma ytan uttrycket vägar transport-och kinetik handel med exogent uttryckt, pH-känslig GFP-märkta proteiner vid plasmamembranet av nervceller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter