Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolering av bröstepitelialceller celler från tre-dimensionell Mixed-cell sfäroid Co-kultur
 
Click here for the English version

Isolering av bröstepitelialceller celler från tre-dimensionell Mixed-cell sfäroid Co-kultur

Article DOI: 10.3791/3760 07:27 min
April 30th, 2012

Chapters

Summary April 30th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En enkel metod beskrivs för att analysera effekterna av vävnads-fibroblaster på tillhörande epitelceller. Kombinationen av detta förfarande och tredimensionella vävnadskultur kan underlätta analys av celler efter isolering av 3D. Tekniken är tillämpbar på celler av varierande malign potential, så att systematisk studie av effekterna av tumörassocierad stroma på tumörcellerna.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter