Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Langsiktig Dødelig toksisitet Test med krepsdyret Artemia franciscana
 
Click here for the English version

Langsiktig Dødelig toksisitet Test med krepsdyret Artemia franciscana

Article DOI: 10.3791/3790
April 14th, 2012

Chapters

Summary April 14th, 2012

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne studien handler om utvikling og standardisering av en verdifull metodisk protokoll for å bestemme langsiktige (14 dager) dødelig toksisitet utøves av kjemiske stoffer, industrielt avløpsvann eller kloakk og flytende miljøprøver på saltvann krepsdyr,

Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter